Høring om politiattest med merknad

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet foreslår endringer i bestemmelsene knyttet til behandlingen av politiattester med merknad. Forslaget følger opp Stortingets vedtak som innebærer at politiattester med merknader skal behandles av utdanningsinstitusjonens klagenemnd i første instans.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.12.2014

Departementet foreslår endringer i bestemmelsene knyttet til behandlingen av politiattester med merknad. Forslaget følger opp Stortingets vedtak 10. juni 2014 om endringer i universitets- og høyskoleloven § 4-9 femte ledd som innebærer at politiattester med merknader skal behandles av utdanningsinstitusjonens klagenemnd i første instans. Endringene foreslås iverksatt fra 1. januar 2015.

Endringer som foreslås er blant annet at søkere eller studenter plikter å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for politiattesten, herunder utskrift av siktelse, tiltale, forelegg og dom. Søker eller student som ikke fremlegger slik dokumentasjon, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen. 

Saker skal behandles av institusjonens klagenemnd som første instans. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette er klageinstans ______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkludert høringsliste over høringsinstansene

Høringsnotat forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.