Høring - Frivillighetserklæringen

Kulturdepartementet sender med dette høringsutkast til Frivillighetserklæringen – erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor på høring jf vedlagt høringsnotat. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2015