Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.08.2014