Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.08.2014