Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2014