Høring om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Det foreslås å gjeninnføre begrepet frittstående skoler (friskoler), og å beholde gjeldende godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne godkjennes og videre å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag: videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2015

Departementet har sendt på høring forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov).Det foreslås å gjeninnføre begrepet frittstående skoler (friskoler), som vil betegne skoler som er i privat eie og som er godkjent etter loven. Departementet foreslår videre å beholde gjeldende godkjenningsordning med krav til  særskilt grunnlag for å kunne godkjennes. Det foreslås samtidig å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag: videregående yrkesfagskoler og profilskoler. Flere av forslagene i høringsnotatet tar sikte på å tydeliggjøre friskolenes handlingsrom og muligheter til å være reelle alternativer til den offentlige skolen. Forbudet mot å ta utbytte videreføres og presiseres i forslaget til ny friskolelov.

_________________________________________________________________________

 Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat forslag om endringer i privatskoleloven (PDF)

 

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.