Høring - forslag om hjemmel for å kunne kreve politiattest for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skoler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2014