Høring - forslag til endringer i politiloven og ekomloven - mobilregulerte soner mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.01.2015