Høring - rapportering Beijing +20

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2014

Vår ref.: 13/5047

Høringsbrev

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

     

Akademikerne

     

Arbeidsgiverforeningen Spekter

     

Den Norske Advokatforening

     

Den norske dommerforening

     

Hovedorganisasjonen Virke

     

Kommunesektorens organisasjon

     

Finansnæringens arbeidsgiverforening

     

Landsorganisasjonen i Norge

     

Næringslivets Hovedorganisasjon

     

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

     

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

     

Likestillings- og diskrimineringsombudet

     

Sametinget

     

Reform - Ressurssenter for menn

     

Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet

     

Norsk krisesenterforbund

     

Juridisk rådgivning for kvinner

     

Likestillingssenteret

     

Senter for likestilling

     

KUN Senter for kunnskap og likestilling

     

Krisesentersekretariatet

     

KUN senter for kunnskap og likestilling                                                                     

Krisesentersekretariatet              

Til toppen