Høring – Utkast til endringer i partilovforskriften - Partirevisjonsutvalget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender utkast til revidert partilovforskrift på høring med høringsfrist 14. januar 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2015