Høring – endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2014