Høring – forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014