Høring – forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014