Høring om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Forslag om å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Denne høringen er trukket tilbake etter budsjettforliket mellom H, FrP, V og KrF.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2014

Kunnskapsdepartementet viser til forliket om statsbudsjett for 2015 mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og Venstre og Krf. Det fremgår av forliket at kuttet knyttet til innføring av en ordning som åpner for studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits er reversert. Kunnskapsdepartementet avlyser dermed høringen om  forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften. (Forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling på høring.)

Les Finanskomiteens innstilling her:

Kunnskapsdepartementet sendte 8.oktober 2014 forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15  om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Studenter som har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning og utvekslingsstudenter omfattes ikke av endringene.
(08.10.2014)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl.liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften  (PDF)

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.