Høring: Ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2014

Vår ref.: 13/4773

Høringsbrev

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidstilsynet

Arkitektbedriftene

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Den Norske Jordmorforening

Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Finans Norge

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for Fangers Pårørende

Foreningen for Kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Forum for menn og omsorg

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens organisasjon

KUN – Senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO – Landsorganisasjonen i Norge

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming

NITO – Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Bondelag

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Journalistlag

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileierforbund

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Kvinnesaksforening

Reform – Ressurssenter for menn

Senter for likestilling

Stiftelsen Kirkens familievern

UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

YS – Yrkesorganisasjonenes sentralforbund