Høring: Ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2014