Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til ulike endringer i forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) og i forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2014