Høring av utkast til ny postlov

Samferdselsdepartementet sender utkast til ny postlov og postforskift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.01.2015