Høring av utkast til ny postlov

Samferdselsdepartementet sender utkast til ny postlov og postforskift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.01.2015

Vår ref.: 13/15

Høringsbrevet (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Datatilsynet

Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Huseiernes Landsforbund

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Transport- og Logistikkforening

lokalPosten

Longyearbyen Lokalstyre

MediaPost AS

Mediebedriftenes Landsforening

Nei til EU

Norges Handikapforbund

NorPost AS

Norsk Pensjonistforbund

Postkom

Hovedorganisasjonen Virke

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune - Byrådet

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Schenker AS

Språkrådet

Statistisk Sentralbyrå

Strålfors AS

TollpostGlobe AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norges Røde Kors

Norsk folkehjelp

e-Boks AS

Buypass AS

Commfides Norge AS

Bankenes ID-tjeneste AS

DNB Bank ASA

Alliansesamarbeidet SpareBank1 DA

SEB Privatbanken ASA

Handelsbanken NUF

SkandiaBanken AB

Eika Gruppen AS

Danske Bank AS

Bank ID Norge

Bankenes standardiseringskontor (BSK)

Sparebankforeningen

Finans Norge

Statoil ASA

UniBridge AS

Norconsult AS

Direktoratet for forvaltning og IKT

Brønnøysundregistrene

Småbedriftsforbundet