Høring av utkast til ny postlov

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet sender utkast til ny postlov og postforskift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.01.2015