Høring om ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Dette er en høringssak som også berører frivillige organisasjoner. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har høringen. Høringsfristen var 1. juli 2014.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2014

Dette er en høringssak som også berører frivillige organisasjoner. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har høringen. Høringsfristen var 1. juli 2014.

Se høringssaken på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider

Til toppen