Høring - utkast til ny forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Høringsfrist: 1 november 2006

.

Høring - utkast til ny forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev


Høringsfrist : 1. november 2006