Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.06.2014