Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.06.2014

Vår ref.: 14/438

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette ut et forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014. Høringsnotatet følger vedlagt.

Høringsfristen er satt til onsdag 18. juni 2014. 
 
Departementet anmoder høringsinstansene om å oversende høringsuttalelser elektronisk til følgende adresse: postmottak@nfd.dep.no

Med hilsen

Yngve Torgersen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                                    Guri Hjallen Eriksen
                                                                                                    seniorrådgiver

 


 

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk Forening
NSL
Sametinget
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Til toppen