Høringsnotat om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering - tilpasning til biomedisinkonvensjonen

Høringsfrist 27.januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27. januar 2006