Høyring - forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2014