Høyring - forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2014

Vår ref.: 14/6310-1

Høyring - forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure.

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høyring eit forslag om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure.

Høyringsdokumentet er vedlagt.

Høyringsfrist er 1. oktober 2014.

Aust-Agder fylkeskommune

Bellona

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna fiskehelseforeningen

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF-Norge

Til toppen