Høyring - framlegg om endring av yrkestransportlova - lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg om endring av yrkestransportlova som gjeld lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.01.2015

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg om endring av yrkestransportlova som gjeld lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar.