Høyringsbrev

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring eit forslag om endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote.

Høyringsfristen er sett til fredag 18. juli 2014.