Rapporter og planer

Hvordan fungerer lokaldemokratiet?

Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger. En sammenfattende rapport basert på 50 kommuner

Kommunal- og regionaldepartementet og KS inviterte 50 kommuner til å være med å teste ut et verktøy for lokaldemokratiutvikling som grunnlag for opprettelse av en lokaldemokratidatabase.

Kommunal- og regionaldepartementet og KS inviterte 50 kommuner til å være med å teste ut et verktøy for lokaldemokratiutvikling som grunnlag for opprettelse av en lokaldemokratidatabase.

Denne rapporten dokumenterer og analyserer resultatene fra spørreundersøkelser til innbyggere og folkevalgte i de 50 utvalgte kommunene. Databasen gjør disse dataene offentlig tilgjengelig og gir kommunene mulighet til å sammenligne seg med andre.


Resultater fra enkeltkommuner offentliggjøres i en database etter en presentasjon i kommunestyret: