Q-25/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap -statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 først ledd bokstav e

Utlendingsdirektoratet

Rundskriv Q 25/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap -statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 først ledd bokstav e