Investeringer i kraftproduksjon - Kapasitetsutvikling 1975-2006

Rapport utarbeidet av ECGROUP AS for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf