Investeringer i kraftproduksjon og nett. En rettslig studie

Rapport utarbeidet av professor dr. juris Ulf Hammer for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf