Jernbaneundersøkelsesloven

Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)

Lovens formål er å forbedre sikkerheten og forebygge jernbaneulykker gjennom undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Se loven på lovdata.no