Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna

Rapporten "Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna" er utarbeidet av Trafikverket og Jernbaneverket i fellesskap på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet. Oppdraget ble gitt høsten 2012.

Se også pressemelding av 20. juni 2014

Les rapporten (pdf)