Kartlegging av det pedagogiske innholdet i skoleforberedende aktiviteter i barnehagen

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har på oppdrag fra Utvalg om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brenna-utvalget) gjennomført en kartlegging av det pedagogiske innholdet i skoleforberedende aktiviteter i barnehager


Rambøll Management Consulting (Rambøll) har på oppdrag fra Utvalg om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brenna-utvalget) gjennomført en kartlegging av det pedagogiske innholdet i skoleforberedende aktiviteter i barnehager. Kartleggingen er gjennomført i perioden november 2009 til mars 2010.
Brenna-utvalget er et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen 9. juni 2009, som skal se på et pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Utvalget ledes av Loveleen Rihel Brenna, og skal legge frem sin utredning innen 1. oktober 2010.

Formålet med Rambølls oppdrag har vært å kartlegge det pedagogiske innholdet i skoleforberedende aktiviteter i barnehager

Kartleggingen har særlig hatt fokus på fire områder med hensyn til skoleforberedende aktiviteter:

• Forankring og organisering av skoleforberedende aktiviteter
• Pedagogisk innhold og aktiviteter for de eldste barna i barnehagen
• Grad av voksenstyring og medvirkning i skoleforberedende aktiviteter
• Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole


Les rapporten her.