Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes

Anbudsfrist er onsdag 15. september 2004 kl. 1200.

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

Drift av kystrute Bergen – Kirkenes 2005 - 2012: Samferdselsdepartementet underteiknar avtale med OVDS og TFDS(21.12.04)

Nyheter, oppdateringer og presiseringer:

Klikk her for anbudsgrunnlaget "Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes i perioden 01.01.2005 (-6) - 31.12.2012" på norsk og engelsk og anbudsskjema på norsk og engelsk.

Se også pressemelding av 28. juni 2004 på norsk og engelsk.

For mer informasjon – se: