Klargjøring av rammene for strukturprosjektet

Mandag 24. februar 2014 møtte statsrad Monica Mæland strukturutvalget. I møtet ble det klart at arbeidet med a samle ressursene i større reisemålsselskaper fortsetter, men med reviderte og justerte rammer som klargjøres nedenfor.

Les brevet her.