Konsekvenser av akutt utslipp for fisk

Rapport. Petroleumsvirksomhet. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (HFB). Det Norske Veritas.

Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barensthavet og områdene utenfor Lofoten.(HFB). Det Norske Veritas.

Rapporten i pdf format