Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics AS gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for transportsystemet i Ålesund.

Les rapporten (pdf)