Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen

Metier AS og Møreforsking Molde AS har fullført kvalitetssikring fase 1 (KS1 konseptvalg) for transportsystemet i Tønsbergregionen.

Underlaget for kvalitetssikringen har vært Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen.

Les rapporten (pdf)