KS2 av Ny IKT-løsning for departementene

18. oktober 2013 ga Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Metier AS i oppdrag å gjennomføre en KS2 (kvalitetssikring fase 2) av prosjeketet "Ny IKT-løsning for departementene" med tilleggsoppdrag. Tilleggsoppdraget gikk ut på å gjøre en studie av problemstillingene som ligger i det å optimalisere prosjektet fra KS1-stadiet (kvalitetssikring fase 1) til KS2 samt undersøke usikkerheter knyttet til omfang, antall brukerdepartementer og deres behov.

18. oktober 2013 ga Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Metier AS i oppdrag å gjennomføre en KS2 (kvalitetssikring fase 2) av prosjeketet "Ny IKT-løsning for departementene" med tilleggsoppdrag. Tilleggsoppdraget gikk ut på å gjøre en studie av problemstillingene som ligger i det å optimalisere prosjektet fra KS1-stadiet (kvalitetssikring fase 1) til KS2 samt undersøke usikkerheter knyttet til omfang, antall brukerdepartementer og deres behov.

Rapporten konkluderer med at:

  • Prosjektet slik det er definert er ikke modent for KS2 og dermed heller ikke for gjennomføring.

Med utgangspunkt i konklusjonen fra tilleggsoppdraget anbefaler Metier AS at:

  • Det ikke fremmes forslag for Stortinget om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme.

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene (PDF)