Lov om banktjenester gjennom Posten Norge AS

Lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

Formålet med loven er å sikre et tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom landpostnettet til Posten Norge AS.

Se loven på lovdata.no
Til toppen