Postloven

Lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Lovens formål er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet.

Lovens formål er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet.

Se loven på lovdata.no