Magasindisponering før og etter energiloven

Rapport utarbeidet av SINTEF for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf