Magasindisponering før og etter energiloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Rapport utarbeidet av SINTEF for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf