Meld. St. 24 (2013–2014)

Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no