Miljøteknologi, Oljedirektoratet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (HFB) Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi

Grunnlagsrapporten i pdf format