NOU 2001: 13

Elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien

Elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien — Konsekvenser og muligheter for norsk olje- og gassindustri

Les dokumentet