NOU 2001: 13

Elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien— Konsekvenser og muligheter for norsk olje- og gassindustri

Til innholdsfortegnelse

Til Olje- og energidepartementet

Utvalget som har analysert konsekvenser og muligheter av elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien legger med dette frem sin rapport. Utvalget ble oppnevnt av Olje- og energidepartementet 13. oktober 2000.

Rapporten var enstemmig.

Oslo, 14. mars 2001

Kristian Hausken

Dagfinn Berge

Riitta Hellman

Lise Sollerud

Tom Stillesby

Til forsiden