NOU 2014: 4

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Enklere regler – bedre anskaffelser

Enklere regler – bedre anskaffelser — Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Les dokumentet