NOU 2014: 4

Enklere regler – bedre anskaffelser

Enklere regler – bedre anskaffelser — Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Les dokumentet