Høring - Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv. Utvalgets forslag er et viktig steg i arbeidet med å forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2014

Vil du lese rapporten?