Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver er nå sendt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.06.2015