Historisk arkiv

Nye EU-regler om offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nye EU-regler skal gjøre det enklere å konkurrere om offentlige kontrakter.

– Det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner i året. Regjeringen vil gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om disse kontraktene. De nye EU-direktivene er et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt tre nye EU-direktiver på høring. De inneholder flere viktige endringer:

  • Kravene til dokumentasjon fra leverandørene forenkles, blant annet mer bruk av egenerklæringer. 
  • Det blir større adgang til å forhandle.
  • Det innføres en helt ny kontraktstype, som skal bidra til innovasjon.
  • Kunngjøringsreglene for blant annet kommuner forenkles.
  • Anskaffelsesprosessen skal være elektronisk.

– Selv om de nye direktivene inneholder flere positive endringer, mener jeg det er synd at EU ikke har forenklet mer. Regjeringen jobber i tillegg med å forenkle de særnorske reglene for offentlige anskaffelser. Målet er en enklere hverdag for både innkjøpere og leverandører, sier Mæland.

De nye EU-direktivene gjelder store anskaffelser med høy verdi. Norge er forpliktet til å gjennomføre endringene.

I høringen blir også regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fulgt opp, gjennom et forslag om å stille krav om lærlinger i kontrakter innenfor visse bransjer.

To av direktivene tar utgangspunkt i eksisterende regler: Et for klassisk sektor, som gjelder de fleste anskaffelser, og et for vann- og energiforsyning, transport og posttjenester. I tillegg kommer et helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter. Slike kontrakter er i dag i hovedsak unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Forenklingsutvalget la i juni i fjor frem en rapport om de særnorske reglene. Disse reglene gjelder kontrakter av lavere verdi, og omfatter 72 prosent av alle anskaffelser. Noen av forslagene fra utvalget vil bli fulgt opp innen sommeren 2015.

Hele det nye regelverket for offentlige anskaffelser vil gjelde fra våren 2016.

Les hele høringen på www.regjeringen.no/anskaffelsesdirektiver