Ny forskrift om beriking av næringsmidler er fastsatt

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt ny forskrift om beriking av næringsmidler.

Forskriften trådte i kraft 1. mars. Den offisielle tittelen er forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst.

Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr 1925/2006 (berikingsforordningen) i norsk regelverk.

Les mer om regelverket om beriking av næringsmidler på Mattilsynets nettsider.

Samtidig med berikingsforskriften, har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt forskrift 26. februar 2010 nr. 248 om endring i generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler. Denne endringsforskriften skaper samsvar mellom gjeldende norsk regelverk om beriking av næringsmidler og den nye forskriften om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst. 

Til toppen