Ny forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler er fastsatt

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt ny forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Forskriften trådte i kraft 1. mars. Den offisielle tittelen er forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst.

Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (påstandsforordningen) i norsk rett. Påstandsforordningen harmoniserer regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler i EU-området.

Til toppen