Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel

En rapport fra utvinningsutvalget

Rapporten i pdf