Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En rapport fra utvinningsutvalget

Rapporten i pdf