Prop. 103 L (2013–2014)

Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)

Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget